Tłumaczenia

Oferujemy następujące tłumaczenia pisemne (zwykłe i przysięgłe):

TECHNICZNE (instrukcje obsługi, opisy techniczne, schematy, projekty, katalogi, itp.)

MEDYCZNE (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu leczenia, itp.)

PRAWNE (pisma urzędowe, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, ustawy, statuty, specyfikacje przetargowe, itp.)

EKONOMICZNE (sprawozdania finansowe, business plany, raporty, bilanse roczne, itp.)

HUMANISTYCZNE (historia, literatura, muzyka, religia, itp.)

OGÓLNE (korespondencje służbowe, informacje reklamowe, ulotki, oferty handlowe, foldery, strony internetowe, itp.)

UWIERZYTELNIONE/TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE (akty notarialne, faktury, umowy, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, dyplomy, dokumenty samochodowe, itp.)

UE – tłumaczenia unijne

Teksty o tematyce politycznej, historycznej, turystycznej, prace naukowe, gry komputerowe, filmy, książki

INNE TEKSTY

Nasz login Skype:

translatum.lingua

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące naszej oferty, skontaktuj się z nami!